Menu

XVI Grudziądzki Konkurs Akordeonowy II Grudziądzki Konkurs Instrumentów Dętych O XVI Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym VIII Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego Makroregionalny konkurs MISTRZ ZASAD MUZYKI SZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY MAKROREGIONALNY KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA MONIUSZKI dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

 

Jury  XVI Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego w składzie:

przewodniczący      - prof. Bogdan Dowlasz

członkowie:              - prof. Jerzy Kaszuba

                                 - prof. Krzysztof Olczak

po wysłuchaniu 63 uczestników w 5 kategoriach  postanowiło przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia:

 

kat. I  

I nagroda               -          Adam Chrzanowski – PSM I i II st. w Tomaszowie Mazowieckim
                                                                                   naucz. Waldemar Zybała
II nagroda                 -          Jakub Pawlikowski – ZSM w Toruniu                                                                                                                                    naucz. Krzysztof Lutrzykowski                                                   -          Emil Zamiara – ZSM w Słupcy
                                                                                  naucz. Przemysław Stadnik

III nagroda             -           Mikołaj Drozdowski – PSM I st. w Kościerzynie
                                                                                  naucz. Marek Gleinert
                               -          Jan Hańczewski – Poznańska OSM I st. nr 2
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski                             
                                 -          Łukasz Literski – PSM I i II st. w Grudziądzu
                                                                                  naucz. Tomasz Kwiatkowski
                                -          Jakub Zwierzchowski – Poznańska OSM I  st. nr 2
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski

wyróżnienie             -          Jeremiasz Jędral – PSM I i II st. w Grudziądzu                                                                                                                    naucz. Hanna Kwiatkowska                                                        -          Dominik Klaman – ZSM w Toruniu
                                                                                  naucz. Magdalena Miszewska-Zasadna
                                       -          Jan Lewandowski – ZSM w Toruniu                                                                                                                                   naucz. Magdalena Miszewska-Zasadna

kat. II 

I nagroda                   -          Stanisław Czerwiński – Katedralna OSM I st. w Poznaniu
                                                                                  naucz. Michał Gajda

                                   -          Jędrzej Graca – PSM I st. w Nowym Tomyślu
                                                                                  naucz. Karol Jankowski
                                   -          Bartosz Markowicz – PSM I i II st. w Tomaszowie Mazowieckim
                                                                                  naucz. Waldemar Zybała
                                   -          Mikołaj Michalczyk – PSM I st. w Kępnie
                                                                                  naucz. Sławomir Moch                            

II nagroda                  -          Tomasz Gucwa – SM I st. w Gdańsku-Wrzeszczu
                                                                                  naucz. Paweł Piński                                 

III nagroda                -          Kacper Deptuła – Powiatowa SM I st. w Dywitach
                                                                                  naucz. Tomasz Michalak

                                   -          Maksymilian Lejk – PSM I st. w Kartuzach
                                                                                  naucz. Marek Rogowski
                                   -          Dagmara Linsztedt – PSM I st. w Lęborku
                                                                                  naucz. Marcin Warduliński
                                   -          Adrian Zigmund – Poznańska OSM I st. nr 2
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski

                                   -          Jeremi Sławecki – Katedralna OSM I st. w Poznaniu
                                                                                  naucz. Michał Gajda

 

wyróżnienie             -            Michał Konarski – ZSM w Toruniu
                                                                                  naucz. Krzysztof Lutrzykowski
                                   -          Marta Katarzyna Szostek – PSM I st. w Kętrzynie
                                                                                  naucz. Alina Zasztowt

                                   -          Emilia Zacharska - SM I st. w Gdańsku-Wrzeszczu
                                                                                  naucz. Paweł Piński
                                   -          Nikodem Siatkowski – PZSM w Bydgoszczy
                                                                                  naucz. Małgorzata Karczewska
                                   -          Jakub Wojda – PSM I st. w Sierpcu
                                                                                  naucz. Grzegorz Domański

                                   -          Wiktor Sobiecki – Miejska SM I st. w Gostyninie
                                                                                  naucz. Marcin Kalinowski

kat. III 

I nagroda                   -          Katarzyna Brzezińska – OSM w Płocku
                                                                                   naucz. Piotr Frąś

II nagroda                  -          Patrycja Rabiega – PSM I st. w Kępnie
                                                                                  naucz. Sławomir Moch
                                   -          Tomasz Spoczyński – PSM I st. w  Lęborku
                                                                                  naucz. Marcin Warduliński
                                   -          Natalia Bieńkowska – SM I st. w Gąbinie
                                                                                  naucz. Maciej Kałamucki
                                   -          Weronika Reclaf– PSM I st. w  Lęborku
                                                                                  naucz. Marcin Warduliński
 
III nagroda                -            Sebastian Gut – PSM I st. w Chełmnie
                                                                                  naucz. Grzegorz Jabłoński
                                   -          Weronika Stańczyk – Miejska SM w Gostyninie
                                                                                  naucz. Piotr Frąś
 

wyróżnienie             -             Bartosz Wawrzyniak – PSM I st. w Łodzi
                                                                                  naucz. Waldemar Zybała
                                   -          Aneta Smuczyńska – PSM I st. w Kościerzynie
                                                                                  naucz. Marek Gleinert
                                   -          Kalina Walczak – PSM I st. w Kościerzynie
                                                                                  naucz. Marek Gleinert

                                   -          Jan Stanisławski – PZSM w Bydgoszczy
                                                                                  naucz. Krzysztof Lutrzykowski

 

kat. IV  

 nagroda I                  -          Bartłomiej Dudziński – PSM I i II st. w Grudziądzu
                                                                                  naucz. Marcin Warduliński
                                   -          Józef Wajdzik – OSM II st. w Poznaniu
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski

II nagroda                  -          Jakuba Pawlak – POSM I st. nr 1
                                                                                  naucz. Karol Jankowski
III nagroda                -            Kamil Heliasz – Poznańska OSM II st.
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski
                                   -          Jakub Kolańczyk – Poznańska OSM II st
                                                                                  naucz. Cezary Witlewski
                                   -           Filip Witkowski – PSM I i II st. w Grudziądzu
                                                                                  naucz. Tomasz Kwiatkowski
Wyróżnienie                -          Kacper Wojciechowski – PZSM w Bydgoszczy
                                                                                  naucz. Krzysztof Lutrzykowski

kat. V  

 nagroda I                  -          Piotr Litwiński – SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu
                                                                                  naucz. Paweł Piński

nagroda II                  -          nie przyznano


nagroda III                -          Bartłomiej Białczak – PSM I i II st. w Ostrołęce
                                                                                  naucz. Piotr Gawroński

 

 

            Jury podkreśla znakomite przygotowanie konkursu, co  jest zasługą Dyrekcji Szkoły i pracowników związanych z organizacją imprezy. Atmosfera, w której odbywany jest konkurs, sprzyja kandydatom i tworzy właściwe warunki dla pracy Jury. Przemawia to za organizacją następnej edycji konkursu w grudziądzkiej szkole muzycznej, szczególnie w kontekście dużej liczby uczestników przesłuchań,  przybyłych z terenu całego kraju.

            Na podkreślenie zasługuje tendencja wzrostowa w zakresie liczby uczestników i szkół, które wzięły udział w imprezie. Świadczy to jednoznacznie o celowości realizacji dalszych
edycji konkursu. Edycja tegoroczna odbywała się równolegle z innym konkursem akordeonowym w kraju i nie spowodowała zmniejszenia liczby uczestników, co świadczy o ugruntowanej pozycji tego konkursu w Polsce.

 

Grudziądz, 6 kwietnia 2019 r.

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin_XVI_Grudziadzkiego_Konkursu_Akordeonowego

 

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

im. Stanisława Moniuszki

w Grudziądzu

 

XVI Grudziądzki Konkurs Akordeonowy

Grudziądz, 5-6 kwietnia 2019 r.

 
 

REGULAMIN

 

Organizatorem konkursu jest

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

 

Cele konkursu:

            Celem konkursu jest przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w zakresie sztuki wykonawczej oraz dążenie do stałego podnoszenia poziomu nauczania, konfrontacja metod nauczania, a także popularyzacja akordeonu i oryginalnej literatury akordeonowej.

 

Organizacja konkursu:

-   Konkurs odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Auli im. Piotra Janowskiego 

   Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu.

- Całokształtem spraw organizacyjnych kieruje dyrekcja PSM I i II st.  w Grudziądzu

- Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez dyrekcje szkół.

- Wpisowe w kwocie 100 zł od 1 uczestnika należy wpłacić na konto:

                                    78 11 60 2202 0000 0000 9067 4030

- Wpisowe nie podlega zwrotowi.

- Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 15 marca 2019 r. z dołączoną kopią dowodu
   wpłaty wpisowego na adres pocztowy: 

  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
ul. Armii Krajowej 10, 86-300 Grudziądz

                                                          lub e-mail:   psmg@wp.pl

- Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegu uczestników ponosi jednostka delegująca.

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz inne informacje dotyczące konkursu zostaną 
   przesłane uczestnikom do dnia 25 marca 2019 r.

- Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 56 6421888

Warunki uczestnictwa:

           

            W konkursie mogą brać udział uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych oraz szkół muzycznych  I i II stopnia.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

kat. I               -  uczniowie klas I-II c.6 l. i I c.4 l. szkoły I st.

kat. II             -  uczniowie klas III-IV c.6 l. i II c.4 l.  szkoły I st.

kat. III            -  uczniowie klas V-VI c.6 l. i III-IV c.4 l. szkoły  I st.

kat IV             -  uczniowie klas I-III   szkoły II st. oraz  VII i VIII OSM

kat V              -  uczniowie klas IV-VI  szkoły II st.

Program we wszystkich etapach musi być wykonany z pamięci.

Każdy uczestnik konkursu może być zobowiązany do udziału w koncercie na terenie miasta
w czasie trwania konkursu.

 

Wymogi repertuarowe:

 

We wszystkich kategoriach program konkursowy musi zawierać utwór
Bogdana Dowlasza lub Krzysztofa Olczaka.

 

- kat. I            - program dowolny  do 7 minut

- kat. II           - program dowolny  do 9 minut

- kat. III         - program dowolny  do 12 minut

- kat IV          - program dowolny  do 15 minut

- kat.  V          - program dowolny  do 20 minut

 

           

Jury

 

- Członków Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

- Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody

 

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów i nagrody.

O podziale nagród decydować będzie Jury.

 

Konkurs będzie fotorelacjonowany.

 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz nieodpłatnej emisji audiowizualnej w internecie i na antenie Radia i Telewizji, a także do wykorzystania dokumentacji  fotograficznej konkursu w celach promocyjnych.

 

W ramach konkursu planowany jest wykład metodyczny dla nauczycieli.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

XVI Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego

 

5-6 kwietnia 2019 r.

*)

Imię i nazwisko .......................................................................................

Szkoła:.....................................................................................................

      ...........................................................................................................

Klasa   ................................                     Kategoria ...............................

Imię i nazwisko nauczyciela ...................................................................

Wykonywany program: /imię, nazwisko kompozytora, tytuł utworu, części/

 

 

                                   Kompozytor                Tytuł                               Czas trwania

 

1..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

4..................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

                        ......................................................

                                                     /dyrektor szkoły/


*)  Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić komputerowo

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu i w zakresie niezbędnym do udziału wXVI Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

………………………………                                              …………………………………....

       (miejscowość i data)                                                       (Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca/lokaty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. w celu upublicznienia wyniku konkursu  w związku z udziałem w XVI Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu, na:

stronie internetowej, gablotach, tablicy ściennej, kronice Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu.

 Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

………………………………                                              …………………………………....

       (miejscowość i data)                                                       (Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w XVI Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st.  im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu  wyrażam zgodę na rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w (literą X zaznaczyć właściwe):

□ audycjach telewizyjnych,

□ audycjach radiowych,

□ publikacjach na stronie internetowej,

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

………………………………                                              …………………………………....

       (miejscowość i data)                                                       (Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją XVI Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu, ul. Armii Krajowej 10, 86-300 Grudziądz, tel.: 056 6421888.

2. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu, powołany został Inspektor Ochrony Danych : inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XVI Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. W związku z organizacją XVI Grudziądzkiego Konkursu Akordeonowego w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym, publikowane na stronie internetowej, na tablicach ściennych, gablotach oraz w kronice.

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
  tymczasowo
  ul. Kosynierów Gdyńskich 17

  ul. Armii Krajowej 10
  86-300 Grudziądz
 • tel. kom.
  - sekretariat
  - 530 685 976
  księgowość
  - 530 685 736

  056 6421888
  fax 56 46 236 32

  psmg@wp.pl

  skrzynka ePUAP:
  /psmgrudziadz0409/skrytka

Galeria zdjęć