Menu

XVI Grudziądzki Konkurs Akordeonowy II Grudziądzki Konkurs Instrumentów Dętych O XVI Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym VII Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego Makroregionalny konkurs MISTRZ ZASAD MUZYKI SZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY MAKROREGIONALNY KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA MONIUSZKI dla uczniów szkół muzycznych I stopnia O szkole

Makroregionalny konkurs MISTRZ ZASAD MUZYKI

 

Wyniki makroregionalnego konkursu

Mistrz zasad muzyki

 

15 marca 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Grudziądzu odbył się makroregionalny konkurs Mistrz zasad muzyki dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

W zmaganiach brało udział 50 uczniów szkół muzycznych z Gdyni, Torunia, Gdańska, Włocławka, Chełmna, Kwidzyna, Chojnic, Solca Kujawskiego, Sławna, Nadarzyna i Grudziądza.


 

Wyniki konkursu:


 

Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych I st. cyklu 6-letniego:

I miejsce: Adam Falenta (Toruń)

II miejsce nie przyznano

III miejsce: Natasha Anolik (Gdańsk)

Aleksandra Grubicka (Chojnice)

wyróżnienie: Stanisław Warduliński (Grudziądz, naucz. – Iwona Misztal)

 

Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych I st. cyklu 4-letniego:

I miejsce: Anna Strehlke (Gdańsk)

II miejsce: Natalia Krzemieniecka (Solec Kujawski)

III miejsce: Marta Idasiak (Nadarzyn)

Karol Polański (Nadarzyn)

wyróżnienia: Daniel Kośnik (Gdynia)

Radosław Majer (Chojnice)

Aleksandra Chorążak (Chełmno)

 

Kategoria III – uczniowie szkół muzycznych II stopnia:

I miejsce: Łukasz Czyż (Nadarzyn)

II miejsce: Aleksandra Scharner (Gdańsk)

III miejsce: Stanisław Oracz (Toruń)

wyróżnienie: Adam Stanowski (Włocławek)

 

 

 

 

Do pobrania    KARTA_ZGLOSZENIA_Mistrz_Zasad_Muzyki.doc

 

 

Makroregionalny konkurs MISTRZ ZASAD MUZYKI

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Grudziądzu.

          Celem konkursu jest zainteresowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu zasad muzyki.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

             Oceniany będzie w 3 kategoriach:

        I kategoria – uczniowie szkoły I stopnia, cyklu sześcioletniego

       II kategoria – uczniowie szkoły I stopnia, cyklu czteroletniego

      III kategoria – uczniowie szkoły II stopnia

 1. Konkurs będzie jednoetapowy, w formie pisemnego testu. Czas trwania testu – 1 godzina.

 2. Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów w jednej kategorii.

 3. Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 r. w PSM I i II st. w Grudziądzu o godz. 13.00

/ przewidywany czas zakończenia – godz. 17.00 /

 1. Jury konkursu zostanie powołane z nauczycieli poszczególnych szkół biorących udział w konkursie.

 2. Jury zdecyduje o podziale nagród i wyróżnień. Postanowienia jury są ostateczne i nieodwołalne.

 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci także nagrody rzeczowe.

 4. Wpisowe w wysokości 50 zł od uczestnika należy przesłać na konto:

                                         Rada Szkoły

         Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu

                        78 1160 2202 0000 0000 9067 4030

 z dopiskiem Mistrz Zasad Muzyki, nazwisko uczestnika i szkoła

      10. Zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty prosimy przesyłać do 1 marca 2018 r. na adres:

                              Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

                                      ul. Armii Krajowej 10

                                         86-300 Grudziądz

                        lub drogą elektroniczną: psmg@wp.pl

 

 

 

 

 

Zakres wiedzy:

 

dla szkół I stopnia

 • znajomość określeń muzycznych [analiza partytury dwugłosowej; także umiejętność rozróżnienia ich ze słuchu np. rodzaju artykulacji w prezentowanym utworze] , interwały proste [charakterystyczne, zmniejszone i zwiększone], trójdźwięki i D7 we wszystkich postaciach, znajomość dźwięków w kluczach wiolinowym i basowym, transpozycja, gamy do 4 znaków, grupowanie wartości w taktach prostych i złożonych, przekształcenia taktów o podstawie ćwierćnutowej na ósemkową i odwrotnie, grupy nieregularne [do kwintoli], kadencje

 

dla szkół II stopnia

 • zakres materiału wg podręcznika Zasady muzyki F. Wesołowskiego

 

 

Informacji na temat konkursu udziela:

 

Izabela Biernacka – Grzanka tel. 601636717

 

 

Plan dnia:

godz. 13.00 – powitanie uczestników

godz. 13.15 – 14.15 – test pisemny konkursu / wszystkie kategorie /

godz. 14.30 – przerwa obiadowa / obiad w restauracji „Grudziądzka” /

godz. 15.15 – 17.00 zwiedzanie starówki miejskiej z przewodnikiem

godz. 17.00 – ogłoszenie wyników

 

 

Przy zgłoszeniu proszę o deklarację korzystania z obiadu – cena za osobę ok. 15 zł. / obiad dwudaniowy /

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
  ul. Armii Krajowej 10
  86-300 Grudziądz
 • 056 6421888
  fax 56 46 236 32
  psmg@wp.pl

Galeria zdjęć