Menu

Struktura szkoły Nasz patron Statut i WSO Rada Rodziców Rada Szkoły Wypożyczanie instrumentów BIBLIOTEKA Zajęcia przygotowawcze - rekrutacja Fundacja Pierwsze Skrzypce Fundacja Rosa 1% Piotr z Grudziądza Informacje RODO

Piotr z Grudziądza

 

Piotr z Grudziądza był XV-wiecznym poetą łacińskim i kompozytorem, absolwentem Akademii Krakowskiej i kapelanem króla niemieckiego i cesarza Fryderyka III. Jego utwory znane były szeroko na całym terytorium Europy Środkowej, gdzie wykonywali je uczniowie i studenci, zakonnicy i mieszczanie, nie tylko w Polsce i Czechach, lecz również w krajach niemieckojęzycznych. Niektóre z kompozycji Piotra z Grudziądza zyskały wielką popularność, sięgającą połowy XVII wieku. W jego dorobku znajdujemy zarówno proste, łacińskie pieśni, jak też wyrafinowane pod względem konstrukcji motety i kanony. Twórczość kompozytora z Grudziądza jest wciąż odkrywana, a jego utwory trafiają do repertuaru najważniejszych zespołów muzyki dawnej. Zachwyca, dziwi i intryguje, ukazując niezwykłe więzi łączące kraje i narody Europy Środkowej.

 

Paweł Gancarczyk

 

Dr hab. Paweł Gancarczyk, muzykolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika muzykologicznego „Muzyka” oraz serii wydawniczej „Ikonografia muzyczna. Studia i materiały”. Specjalizuje się w badaniach nad historią muzyki późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Opublikował książki Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej (Warszawa 2001) i Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku (Toruń 2011, wersja franc. Lyon 2015); pod jego redakcją ukazały się m.in. tomy: Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła – problemy – interpretacje (2012), Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture (2016). Ostatnio otrzymał we Francji nagrodę Prix des Muses przyznawanej najlepszym książkom francuskojęzycznym o tematyce muzycznej. Jest również autorem omówień koncertów, płyt i popularnych wykładów dla wielu instytucji kulturalnych i dydaktycznych w kraju.

 

Piotr z Grudziądza znajduje się w polu jego zainteresowań naukowych już od ponad 15 lat. W 2004 r. pod jego redakcją ukazał się specjalny zeszyt kwartalnika „Muzyka” pod tytułem Petrus Wilhelmi de Grudencz – konteksty źródłowe. W ostatnich kilku latach zainteresowania te przybrały na sile w związku z projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Petrus Wilhelmi de Grudencz i kultura muzyczna Europy Środkowej XV wieku. Wygłaszał wykłady gościnne i referaty naukowe na temat Piotra z Grudziądza w Brnie, Bratysławie, Brukseli, Leeds, Lublanie, Rzymie i Wiedniu oraz w kilku ośrodkach polskich. Ostatnio opublikował z tego zakresu: „Presulem ephebeatum” by Petrus Wilhelmi de Grudencz and the musical identity of Central Europe (w: Musikalisches Repertoires in Zentraleuropa, 1420–1450, Wien 2014), „Probitate eminentem – Ploditando exarare” Piotra Wilhelmiego z Grudziądza – środkowoeuropejska inkarnacja motetu izorytmicznego (w: Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, Warszawa 2016). Jego prace można też znaleźć w „Roczniku Grudziądzkim” (t. 17, 2007) i w tomie Wpisani w dzieje miasta. Znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków (w druku).

 

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
    ul. Armii Krajowej 10
    86-300 Grudziądz
  • 056 6421888
    fax 56 46 236 32
    psmg@wp.pl

Galeria zdjęć